СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У „Службеном гласнику Републике Србије” објављују се акти Народне скупштине, председника Републике, Владе, министарстава и посебних организација, Уставног суда, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, судова и јавних тужилаштава, Народне банке Србије, пресуде Европског суда за људска права, одлуке уговорних тела Уједињених нација за заштиту људских права, прописи које доносе имаоци јавних овлашћења, други општи акти републичких органа, остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

У огласном делу „Службеног гласника Републике Србије” објављују се, јавни конкурси, огласи, јавни позиви и друга обавештења органа, правних и физичких лица.

Претплати се! Садржај

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

У „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику” објављују се републички прописи којима се уређују наставни планови и програми образовања, простор, опрема и наставна средства, акти којима се уређује врста и степен стручне спреме наставника и сарадника у основним и средњим школама, као и други акти за које је посебним законом одређено да се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Претплати се! Садржај

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

У „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори” објављују се потврђени међународни уговори и други међународни споразуми и акти за које је то одређено у складу са посебним законом.

Претплати се! Садржај

КОНТАКТ
Редакција Службеног гласника
, Јована Ристића 1, тел. +381 11 30 60 336, e-mail: redakcija.glasila@slglasnik.com
Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС