Службени гласник је данас, поред потписивања споразума о пословној сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, то исто учинио и са Рударско-геолошким факултетом. Уговор су потписали директор ЈП Службени гласник Младен Шарчевић и декан овог факултета проф. др Биљана Аболмасов. Захваљујући овом уговору већ постојећа добра сарадња ће се продубити, све у циљу промоције научне и културне мисли.

„Велика је част што смо формализовали сарадњу са Рударско-геолошким факултетом, зато што је то, чини ми се, нешто што иде у прилог општем добру, јер ћемо моћи да промовишемо све квалитетне ствари којима се овај факултет бави. То није само сарадња у издаваштву уџбеника већ и обавештавање јавности о свим рудним богатствима која поседујемо, уз увек актуелну тему утицаја екстракције руда на животну средину“, изјавио је Шарчевић.

Факултет ће имати повластице када је реч о штампању својих материјала у Гласниковим штампаријама, на шта се обавезао, док ће Службени гласник бити саиздавач издања која су неопходна за академске потребе професора и студената овог факултета.

„Захваљујући овом уговору у будућности очекујемо да ћемо брже и јефтиније штампати уџбенике за наставу на Факултету и друге потребе, попут симпозијума, семинара и свега што захтева промотивни материјал“, изјавила је проф. др Биљана Аболмасов.

Стране уговорнице су се обавезале и на заштиту заједничких интереса када је у питању иступање ка трећим странама.

Данашњим парафима Службени гласник је значајно појачао сада већ завидну листу сарадника у промоцији научне и културне мисли.