Данас је потписан уговор о пословној сарадњи између директора Службеног гласника Младена Шарчевића и председника Академије струковних студија у Београду Данијеле Пецарски. Овај уговор је проистекао из заједничке опредељeности ове две институције за неговање културе и развој науке у Републици Србији.

Уговором је предвиђена сарадња приликом публиковања оних издања за која постоји заинтересованост обе стране. Ова чињеница иде у прилог новој оријентацији Службеног гласника ка издавању већег броја високошколских уџбеника.

„Настављамо и даље са зацртаним циљем издаваштва што више публикација научног карактера, при чему ћемо сарађивати са бројним институтима, а данас ми је посебно драго што смо потписали уговор о пословној сарадњи са Академијом струковних студија, која је нарочито значајна на плану здравствених студија. Јако је важно да ова институција предњачи са издањима која могу да буду врло занимљива широм Србије, а која ће се пласирати и преко Гласникове малопродајне мреже“, изјавио је директор Службеног гласника Младен Шарчевић.

Између осталог, уговор предвиђа да Академија струковних студија у Београду, када год је у могућности, послове штампања материјала повери Службеном гласнику, а заузврат ће добити најбоље могуће услове, тј. најповољнији однос цене и квалитета.

„Академија струковних студија у Београду у свом програму садржи три веома популарна и значајна одсека. То су Здравство, Туризам и Хотелијерство, при чему са студентима раде референтни професори. Сарадња са Службеним гласником омогућиће издавање квалитетне литературе, али још важније – лако доступне свим студентима“, изјавила је председница Академије струковних студија у Београду Данијела Пецарски.

Стране уговорнице су се такође обавезале да ће штитити углед друге стране у иступању и општењу с трећим странама.