Службени гласник је данас потписао споразум о пословној сарадњи и са Правним факултетом у Београду, чиме је стекао новог важног сарадника на пољу промоције науке и културе и у домену издавања високошколских уџбеника. Уговор су потписали директор ЈП Службени гласник Младен Шарчевић и декан Правног факултета Зоран Мирковић.

„Правни факултет у Београду је једна од еминентнијих институција са којом једна издавачка кућа у Србији може да сарађује када се узму у обзир традиција и великани који су на њему оставили свој траг. Заједнички ћемо радити на формирању кадрова и научне базе у ишчекивању обостране користи, а предвиђени су и специјални уговори који ће подробније разрадити поједине одредбе данашњег општег споразума“, изјавио је Шарчевић.

Уговором је предвиђено да ће Факултет све своје материјале штампати у Гласниковим штампаријама по повлашћеним ценама, док ће кроз мрежу књижара имати приступ читалачкој публици Службеног гласника.

„Сарадња између Службеног гласника и Правног факултета од великог је значаја у домену науке и културе у Србији, те ће се факултет прикључити мисији Гласника да се књишке вредности сачувају. Овим уговором је предвиђена наша сарадња на пољу издаваштва, што је од великог значаја за наше професоре, чији ће академски радови бити доступни читаоцима кроз широку мрежу књижара, коју Службени гласник свакако има. Сарадња наше две институције је логична, будући да имамо истог оснивача – Републику Србију“, изјавио је Мирковић.

Стране уговорнице су се такође обавезале на заштиту заједничких интереса када је реч о општењу са трећим странама.

У току дана Службени гласник је потписао уговор о пословној сарадњи и са Рударским факултетом Универзитета у Београду.