Након серије уговора о пословној сарадњи са факултетима и универзитетима које је потписао Службени гласник, данас је потписан и уговор са Геолошким заводом Србије. Уговор су потписали директор ЈП Службени гласник Младен Шарчевић и проф. др Драгоман Рабреновић у својству директора Завода.

Уговором је предвиђена сарадња у објављивању издања за која постоји обострани интерес, што је у склопу стратешке опредељености Гласника да постане апсолутни лидер домаћег издаваштва у промоцији науке и културе.

„Овај споразум је од велике важности са аспекта презентовања грађанима важности коју геологија као наука са собом носи. У Србији постоји дуга традиција и улагање у геологију, ако се само сетимо истраживања које је радио Милутин Миланковић, када је педесетих година 20. века држава уложила десетине милијарди долара за потребе науке. Будући да живимо на геолошки богатом тлу, циљ нам је да што више наших грађана добије информације и учи о томе“, изјавио је директор Гласника Шарчевић.

Геолошки завод Србије се обавезао да ће своје материјале штампати у Гласниковим штампаријама, а осим публикација у плану је израда и модерних геолошких карата Србије.

„Овај споразум о сарадњи представља допринос нашем даљем развоју као завода, а самим тим је битан корак у развоју струке и науке у нашим школама и образовању генерално. Такође, надамо се да ћемо популаризовати и геологију као науку уз презентовање свих новина које се одигравају на овом пољу“, изјавио је проф. др Рабреновић.

Такође, стране потписнице су се обавезале на заштиту међусобних интереса у општењу са трећим странама.