ЈП Службени гласник и Јавна установа Народна библиотека „Радосав Љумовић“ из Подгорице потписали су уговор о пословној сарадњи, којим је дефинисано успостављање међусобне сарадње у областима које су од значаја за обављање делатности обе стране.

Уговор су потписали в. д. директора Службеног гласника Младен Шарчевић и директорка библиотеке Славица Илинчић.

Службени гласник и Народна библиотека закључују овај споразум са намером да успоставе дубљу међусобну пословну сарадњу у областима које су од значаја за обављање делатности обе стране у споразуму, као и да пруже међусобну помоћ у иступању у оквиру својих делатности, препознајући своју међусобну повезаност заједничким интересом за развојем и промоцијом културе, науке и образовања.

Ради остварења својих циљева, стране се обавезују да ће заједно радити на издавању публикација за које постоји заједнички интерес, те да ће међусобно сарађивати на промовисању књижевности и културе читања.

Обе стране су се обавезале и на међусобно чување угледа и интереса у духу добре пословне сарадње.