Јавно предузеће Службени гласник данас је потписало нови уговор о пословној сарадњи са факултетом под окриљем Универзитета у Београду. У питању је Учитељски факултет, а уговор који су потписали директор ЈП Службени гласник Младен Шарчевић и декан Факултета Данимир Мандић, предвиђа ближу сарадњу две институције на пољу промоције науке и културе, а све у склопу нове стратегије Службеног гласника.

„Данас смо списку наших партнера у склопу Универзитета у Београду додали још једно име – Учитељски факултет. Сарађиваћемо на пројектима издавања уџбеника, али и прегршти других пројеката који су од значаја како за саме професоре Факултета тако и за студенте“, изјавио је директор Службеног гласника Младен Шарчевић.

Како је то увек био случај када Гласник потписује уговоре овог типа, обавезао се да ће заједничке публикације са Факултетом учинити доступним у целој мрежи својих књижара, док ће Факултет све своје потребе за дигиталном штампом моћи да задовољи у Гласниковим штампаријама по повлашћеној цени.

„Ми имамо интерес да сарађујемо са Службеним гласником на пољу издавања уџбеника, а планирамо да путем додатних средстава уз подршку Завода за унапређивање васпитања и образовања пружимо помоћ наставницима у обављању васпитно-образовног рада. То подразумева да кроз проблемску, хеуристичку и развијајућу наставу и коришћење савремених технологија подигнемо квалитет рада на виши ниво“, изјавио је декан Учитељског факултета Данимир Мандић.

Такође, обе стране су се обавезале на заштиту заједничких интереса у иступању према трећим странама.