ОДЛУКУ о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2022. години, можете погледати ОВДЕ.