МАГАЗИН ЗИП 155
МАГАЗИН ЗИП 155
БРОЈ 155, 2012.
21 х 29,7 цм, 32 стр., кламован повез, ћирилица
ISSN 1820-9998
122,22 РСД

Правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“ у броју 155 за децембар 2012. објављује:

ТЕМА БРОЈА

Новине у Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Релаксирање од дужничког терета

Љиљана Ковачевић: Овај пропис је једна од мера које би требало да допринесу већој привредној активности, развоју предузетништва, порасту запошљавања, већем промету роба и услуга, а кроз постизање веће фискалне дисциплине, све заједно, обезбедило би значајно веће и стабилније приходе у буџету

ЗА ЗИП ГОВОРЕ:

Зоран Пашалић, вршилац функције председника Вишег прекршајног суда у Београду и члан радне групе за израду Радне верзије закона о прекршајима

Унапређивање ефикасности прекршајних судова 

Александар Љубић, државни секретар Министарства финансија и привреде о измени Закона о приватизацији

Завртање славине за фиктивна радна места

Драгијана Радоњић Петровић, специјална саветница министра финансија и привреде о Предлогу закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нова инјекција за побољшање ликвидности привреде

Младен Николић, судија Привредног апелационог суда у Београду и члан радне групе за израду Радне верзије закона о извршењу и обезбеђењу

Јачање улоге извршитеља

У РЕДОВНИМ РУБРИКАМА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ:

● Вера Божић Трефалт: Обавезе послодавца у случају повреде на раду или професионалног обољења;

● Ивана Савићевић: Када организатори и учесници штрајка могу да добију отказ;

● Татјана Пријић: Распоређивање запослених особа са инвалидитетом којима је извршена процена радне способности;

● Далиборка Срећков: Јачање улоге Управе за јавне набавке према Предлогу закона о јавним набавкама;

● Милош Бјелановић: Упис хипотеке на објекту у изградњи;

● Предраг Алексић: Нова формула за затезну камату на царински дуг;

● Жељко Вуловић: Интересе малих акциона може да заштити само суд када затаје сви заштитни механизми.

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2021 — Службени гласник РС