ПРАВНА БИБЛИОТЕКА

Правда се правом установљава, али право се не може користити ако се не познаје. Руковођени просветитељском мисијом очувања правне традиције и уздизања правне културе, својим читаоцима подарили смо издања у којима се откривају значење и смисао права и правде.

Правна библиотека обухвата разнородне гране права и испуњава очекивања корисника различитих правних занимања. Премда се водећи правни стручњаци потписују као наши аутори, Службени гласник је окупио и младе сараднике који ће новим пројектима тек обрадовати правну јавност.

Значајну целину у оквиру Библиотеке чине саиздања са угледним факултетима и институцијама: Правним факултетом Универзитета у Београду, Правним факултетом Универзитета Унион, Уставним судом, министарствима Владе Републике Србије... – уџбеници, монографије, зборници и др.

Правна библиотека_о библиотеци
Правна библиотека
О БИБЛИОТЕЦИ
УРЕДНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ
Мијодраг Радојевић / Ранији уредници: Јовица Тркуља, Танасије Маринковић
Затвори
Едиција КОМЕНТАРИ

УРЕДНИЦИ: Мијодраг Радојевић / Ранији уредници: Јовица Тркуља, Танасије Маринковић


У овој едукативно–практичној едицији објављују се стручна тумачења углавном системских закона, а посебна пажња поклања се анализи нових решења у нашем правном систему. Ова издања су значајна као путоказ за правилну примену прописа, упућују на релевантну судску праксу и међународне стандарде и расветљавају спорна теоријска питања.


КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА
Иван Милић
прво издање, 2024, 14 х 20 цм, 236 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-3034-1
1.870,00 РСД
1.776,50 РСД

Дело Ивана Милића је по много чему пионирско у нашој литератури. Коментар ће послужити како правницима практичарима, тако и онима који се баве научним радом (из рецензије проф. др Драгише Дракића, Правни факултет Универзитета у Новом Саду).

Писање коментара правних норми посебно је сложено, али је аутор Иван Милић успео да јасно и систематично напише ово дело (из рецензије проф. др Милана Шкулића, Правни факултет Универзитета у Београду).

Аутор познавање материје потврђује нарочито указивањем на нормативне недостатке и предлагањем, уз ослањање на доктринарне ставове и судску праксу, решења за одређене правне институте. Издавањем овог коментара ЈП Службени гласник, након Коментара Закона о извршењу кривичних санкција, заокружује доктринарну обраду у области извршења казнених санкција и мера што је посебно значајно због традиционалног запостављања те области у научној и стручној јавности (из рецензије проф. др Александре Илић, Факултет безбедности Универзитета у Београду).

Изрицање и извршење ванзаводских санкција и мера има све већу примену у пракси, зато ће ова књига аутора доц. др Ивана Милића бити од велике користи за теорију и праксу (из рецензије мр Дарка Тадића, председника Апелационог суда у Новом Саду).

Ванзаводске санкције и мере предмет су интересовања правне науке и законодавца, што свакако има и практичне апликације, тако да је Коментар од значаја за научна промишљања у примени прописа у актуелној и значајној области (из рецензије проф. др Емира Ћоровића, Департман за правне науке Државног универзитета у Новом Пазару).

Коментар Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера аутора доц. др Ивана Милића по први пут анализира законску материју ванзаводских санкција и мера са јединственим методолошким приступом. Прегледна публикација садржи обиље корисних анализа, коментара и приказа решења из судске праксе, прилагођена практичарима и широј читалачкој публици (из рецензије доц. др Дејана Новаковића, управника КПЗ Пожаревац – Забела).

Аутор на објективан и прецизан начин приказује и тумачи одредбе Закона о извршењу ванзаводских санкција и мјера, „документујући“ их судском праксом која је створена у овој области. Наведено може бити од велике помоћи за правилну и јединствену примјену одредаба овог закона, што би у коначном могло дати значајан допринос у достизању већег обима примјене ванзаводских санкција, што се веома често поставља као циљ увођења ових кривичних санкција у позитивно законодавство (из рецензије проф. др Мила Шикмана, Правни факултет Универзитета у Бањалуци).рецензије проф. др Мила Шикмана, Правни факултет Универзитета у Бањалуци).

Comodo Verified by VISA MasterCard SecureCode Banca Intesa Beograd
©2009 - 2024 — Службени гласник РС